dnes je 4.12.2023

Změny v zákoně o DPHGarance

7.11.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na možné novinky pro rok 2024…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavkyGarance

10.5.2023, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změny zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2022 a 2023Garance

10.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daň jako daňový nákladArchiv

11.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazujeme na výklad v obecném textu  Daňově uznané náklady  a v tomto článku se zaměříme na složitější problematiku, kterou je posuzování daně, jestli může být daňově účinnou…

Dostupné v časových verzích: 2022
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

24.3.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Abeceda DPHArchiv

2.11.2021, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek je věnován potřebnému vysvětlení základních pojmů pro pochopení fungování daně z přidané hodnoty. Nazvali jsme je kategoriemi a je jich více než 180 (!).

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Ručení za DPHGarance

30.6.2020, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 4. 2011 bylo do zákona o DPH začleněno nové ustanovení o ručení za nezaplacenou daň. Takto byl institut ručení přímo v úpravě DPH zakotven v ustanovení § 109 ZDPH. Později došlo přijatými novelizacemi k rozšíření typů zákonného ručení na DPH…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)Archiv

21.10.2019, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 4a ZDPH ObratGarance

6.8.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Novela zákona o DPH 2019: Změny v oblasti DPH v roce 2019Archiv

29.3.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2019 prošel zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH, ZDPH), několika novelami. Od 1. 1. 2019 rovněž končí přechodná ustanovení novely zákona o DPH účinné k 1. 7. 2017, která umožňovala společníkům společnosti (dříve…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Mateřská a dceřiná společnost - právně, účetně a daňověArchiv

22.11.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojmy – mateřská a dceřiná společnost – se v praxi poměrně hojně vyskytují a každý více méně tuší, co vyjadřují – jistou kvalifikovanou právní a ekonomickou provázanost a z ní odvozenou závislost dceřiné společnosti na pokynech její mateřské společnosti. Méně…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Leasing a obdobné způsoby pořizování či nájmu majetkuArchiv

6.11.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek se zabývá problematikou pořizování majetku jiným způsobem než „za hotové”, zejména pořizováním či nájmem majetku na finanční a operativní leasing, na úvěr apod. z pohledu daně z přidané hodnoty.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Evidence pro účely daně z přidané hodnotyArchiv

18.9.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty na jedné straně slouží plátci nebo osobě identifikované k dani jako podklad pro sestavení daňových přiznání, souhrnných hlášení a kontrolních hlášení, na druhé straně slouží správci daně ke kontrole a ověřování…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nespolehlivý plátce DPH - účtováníArchiv

19.7.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel OSVČ vede daňovou evidenci a je nespolehlivým plátcem DPH. Od svých odběratelů dostává zaplacenu cenu zboží bez DPH. Odběratelé DPH odvádí přímo na účet správce daně.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daň z přidané hodnoty a insolvenceArchiv

26.2.2018, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z povahy a fungování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) je tato daň způsobilá ohrozit či až zlikvidovat podnikání poctivého plátce DPH. Tato situace může nastat, pokud obchodní partner daného plátce DPH přestane z různých důvodů DPH finančnímu úřadu…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH a daňová evidenceArchiv

6.2.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce DPH, fyzická osoba (OSVČ), která vede daňovou evidenci a z přiznání k DPH má buď nárok na odpočet DPH, nebo daňovou povinnost, bude tyto platby zahrnovat do příjmů nebo výdajů ze svého podnikání? Nebo mají být tyto příjmy a výdaje zahrnuty do osobní…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zásoby při zrušení společnostiArchiv

10.1.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě fyzické osoby léta podnikají ve společnosti (dříve sdružení FO), jsou plátci DPH, jedna společnice stále předkládala nulové daňové přiznání k DPH, v roce 2016 přerušila podnikání a odešla na mateřskou a později rodičovskou dovolenou. V srpnu 2017 zrušila…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vybrané otázky ohledně uplatnění daně z přidané hodnoty u měst a obcíArchiv

18.12.2017, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přehled daňových změn od roku 2018Archiv

6.12.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, jsou tak často měněny, v čemž je rekordmanem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP”), který vstoupí do svého 26. roku se 161. novelou. Nejde ale jenom…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odstranění nedostatků na dodaném zbožíArchiv

3.10.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční odběratel nám v případě odstranění nedostatků v našich dodávkách zboží (např. špatně sešité díly sedací soupravy) vystavuje „Belastung”. Zde vyčíslí své náklady na odstranění těchto nedostatků a zároveň nás žádá, abychom nevystavovali dobropis. O…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Počítání obratu DPH u (pře)prodeje letenekArchiv

12.9.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Exekuce a DPHArchiv

11.8.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost předala k řešení vymáhání pohledávky soudnímu exekutorovi.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Spojené osoby v daníchArchiv

16.6.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je jasné, že pokud spolu jednají osoby vzájemně ekonomicky, personálně či jinak provázané, dohodnou si smluvní podmínky i hodně jinak, než mezi nezávislými osobami. Nejde samozřejmě o nic nezákonného, ale o přirozený stav, ovšem státu by tím vznikaly významné…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nespolehlivý plátceArchiv

22.3.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš klient uzavřel nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor. Předchozí nájemce s naším klientem uzavřel smlouvu, kde se uvádí, že náš klient původnímu nájemci zaplatí 370 000 Kč za „přenechání nájemního vztahu a vybavení provozovny”. Původní nájemce…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Předmět daně z přidané hodnoty v praktických příkladechArchiv

28.12.2016, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Tichá společnost z právního, účetního a daňového pohleduArchiv

13.12.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem tiché společnosti (dříve „tiché společenství”) je umožnit osobě, která má majetek využitelný pro podnikání, ale sama s ním nehodlá podnikat, vložit tento majetek do podnikání jiného podnikatelského subjektu a tím získat právo podílet se na výsledku…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nedoplatek na dani a jeho důsledky a možnosti obranyArchiv

14.11.2016, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční úřad nemá podle současného znění daňového řádu Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 1 povinnost oznámit daňovému subjektu, že eviduje na jeho osobním daňovém účtu nedoplatek na dani. V praxi se tak může stát, že daňovému subjektu automaticky nabíhají…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Finanční činnostiGarance

10.11.2016, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční činnosti, tj. obecně vnímáno činnosti či kontrakty, jsou takové, jejichž předmětem jsou finanční produkty, jako jsou např. úvěry, vklady, provádění platebního styk, inkaso, směnárenská činnost obchody s investičními nástroji…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Novela zákona o DPH s účinností od 29. 7. 2016 (v rámci přijetí celního zákona)Archiv

6.10.2016, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po projednání v červnu na plénu Poslanecké sněmovny a v červenci na plénu Senátu byl schválen a následně podepsán a zveřejněn zákon č. 242 ze dne 14. července 2016 – celní zákon a také zákon č. 243 ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Poskytnutí peněžního příplatkuArchiv

5.9.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným bude v krátké době prodána. Z tohoto důvodu utlumila veškerou činnost a tím se dostala do finančních problémů a není schopna hradit své provozní závazky jako mzdy zaměstnancům, energie, drobné služby a režijní materiál. Současný…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Prodej stroje na leasingArchiv

22.2.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš klient prodal stroj, na který si odběratel sjednal leasing. Součástí dohody s odběratelem a leasingovou společností byl i způsob úhrady akontace v tomto znění:

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Postoupení pohledávkyArchiv

5.11.2015, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma s. r. o., plátce DPH, bude odprodávat pohledávky z nezaplacených zálohových faktur. Firma, která se zabývá koupí pohledávek, nám uhradí 20 % hodnoty zálohové faktury. Jak zálohové faktury proúčtovat a co s neuhrazeným zbytkem? Musím na postoupenou a…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Evidence majetku pro účely DPHArchiv

23.10.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 100 odst. 3 písm. b) ZDPH je plátce povinen vést v evidenci obchodního majetku pro účely daně z přidané hodnoty přehled. Není mi jasné, jakým způsobem by měl plátce uvedenou povinnost splnit, když ani k formě ani k obsahu požadovaného…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Platba za zboží jiné firmě než dodavateliArchiv

2.10.2015, Ing. Zdeňka Hušáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat na nový způsob úhrad zaváděný některými e-shopy. Obchod dodá zboží, vystaví fakturu, daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, ale úhrada se má provést na jiný účet jiné – zprostředkovatelské – firmy, např. ABCD a.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účetnictví a DPHArchiv

22.9.2015, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní pravidla fungování daně z přidané hodnoty jsou popsána nejen ve stejnojmenném článku, ale také v řadě navazujících textů, například v Evidence DPH. Propojení daně z přidané hodnoty a účetnictví je velmi důležité, v praxi však bohužel často…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Správa DPHArchiv

23.6.2015, Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH - základní schémaArchiv

12.5.2015, Ing. Václav Benda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění či činnosti (1.) uskutečňované daňovými subjekty lze pro účely DPH, a to z hlediska jejich příslušného daňového režimu a také vykázaní v přiznání k DPH, zjednodušeně schematicky rozlišit na 2 základní skupiny, a to na ekonomické činnosti (2.) a ostatní…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Schválené daňové změny roku 2015Archiv

22.1.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové předpisy jsou bohužel oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, takže velmi často podléhají změnám, v čemž jsou rekordmanem daně z příjmů. Specifická situace je u DPH, pro kterou platí v EU v zásadě jednotný systém určený předpisy „z…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Prodej automobilu pořízeného na úvěrArchiv

18.12.2014, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2011 společnost s r. o. pořídila osobní automobil, u kterého byl uplatněn plný odpočet DPH. Automobil byl z části financován úvěrem. Úvěr byl jištěn smlouvou o zajištění závazku převodem práva, která zároveň obsahovala smlouvu o výpůjčce. Automobil byl…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pronájem penzionuArchiv

13.10.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bratr podniká v oboru hostinská činnost. Jako fyzická osoba (ne podnikatel) vlastní penzion s ubytováním a restaurací. Penzion není v majetku firmy. Bratr je plátce DPH.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nájem a pacht nemovitých věcí z daňového pohleduArchiv

8.10.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 se nájem a pacht nemovitých věcí řídí novou právní úpravou nájmu a pachtu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ”).

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Uplatňování DPH v tuzemskuArchiv

19.9.2014, Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Obchodní majetek v roce 2014Archiv

17.9.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 je pojem „obchodní majetek” vymezen již jenom pro daňové účely, a to:

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Podávání řádných, opravných a dodatečných daňových přiznání v roce 2014Archiv

27.8.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ”) je základem pro správné zjištění a stanovení daně zejména řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání podané daňovým subjektem. Daňové…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Obrat podle zákona o DPH v roce 2014Archiv

24.4.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) se obratem pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Smlouva o dílo a související nákladyArchiv

22.4.2014, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo je z právního pohledu upravena v ustanoveních §§ 2586 až 2635 nového občanského zákoníku (NOZ). V případě smluv uzavřených před 1. 1. 2014 se tyto smlouvy, stejně jako práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Uplatňování DPH ve vztahu k třetím zemímArchiv

2.9.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro uplatňování DPH při obchodování se zbožím ve vztahu k třetím zemím se odlišují od pravidel stanovených pro obdobné obchodní případy realizované v tuzemsku nebo mimo tuzemsko, ale v rámci Evropské unie. V oblasti poskytování služeb je…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Uplatňování DPH v rámci EUArchiv

30.8.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH vymezuje specifická pravidla pro obchodní transakce týkající se dodání zboží a poskytování služeb v rámci Evropské unie (dále jen EU). Výklad těchto principů včetně doporučeného postupu při zaúčtování vybraných účetních případů je…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Osobní potřeba poplatníkaArchiv

29.8.2013, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), zejména:

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...