dnes je 4.12.2023

Úrok a daň z příjmůGarance

6.10.2023, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téma článku vystihuje jeho název, řešíme zejména, kdy je úrok jako takový daňově účinný a kdy a jak zvyšuje daňovou povinnost. Nicméně specifik pro posuzování úroků je daleko více, což potvrzuje přehled paragrafů zákona o daních z příjmů a členění textu do…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 14 ZDPH Poskytnutí službyGarance

12.8.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zdanitelná plnění a povinnost přiznat daňGarance

7.6.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článcích  Plátce DPH  a Registrace k daním - DPH popisujeme základní mechanismy fungování daně z přidané hodnoty. V tomto textu jsme se zaměřili na výklad klíčového pojmu „zdanitelná plnění”, kterým rozumíme uskutečnění plnění podléhající dani z přidané…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zdanitelná plnění v tuzemskuGarance

3.4.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je předmětem daně v obecné rovině, vymezují některá ze základních ustanovení zákona o DPH, a to ustanovení § 2 ZDPH, § 2a ZDPH a § 2b ZDPH (viz část Předmět daně, územní působnost, základní pojmy). Jedná se mimo jiné o dodání zboží či poskytnutí služby za…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vratná kauce - účtování a předmět DPHArchiv

13.9.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, plátce DPH, poskytuje internetové služby s možností pronájmu zařízení.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zdanitelná plnění - dodání zboží a poskytnutí služebArchiv

21.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zprostředkovatelské službyArchiv

14.8.2015, Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH - základní schémaArchiv

12.5.2015, Ing. Václav Benda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění či činnosti (1.) uskutečňované daňovými subjekty lze pro účely DPH, a to z hlediska jejich příslušného daňového režimu a také vykázaní v přiznání k DPH, zjednodušeně schematicky rozlišit na 2 základní skupiny, a to na ekonomické činnosti (2.) a ostatní…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH při poskytnutí služby v roce 2014Archiv

12.11.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”) je předmětem daně i poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Výpůjčka z daňového pohleduArchiv

16.9.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpůjčka je právním institutem, který představuje jeden ze způsobů bezplatného přenechání věci k užití jinému upravených od 1. 1. 2014 v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále „NOZ”). Od uvedeného data je právní úprava výpůjčky obsažena v § 2193 až…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Uhrazení části kompenzace technického zhodnocení nájemnýmArchiv

12.8.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost pronajímá nebytové prostory plátci DPH. Nájemce provedl v roce 2001 se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení pronajatých prostor a toto technické zhodnocení také s naším souhlasem odepisuje. Nyní řešíme situaci kolem ukončení nájmu. Dle…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přepravní službyArchiv

28.5.2013, Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Poskytnutí služby a stanovení povinnosti přiznat daň nebo plněníArchiv

8.8.2011, Ing. Jana Ledvinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2, § 9, § 10 – § 10k, § 14, § 21, § 24, § 24a, § 31, § 32, § 33, § 56, § 64, § 69 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Smluvní vztahy a DPHArchiv

27.11.2008, Dagmar Masná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posouzení zdanitelného plnění pro účely aplikace zákona o dani z přidané hodnoty v řadě případů vychází z uzavřených smluv, ať již jde o smlouvy, kterých se ZDPH přímo dovolává, nebo o smlouvy, na jejichž základě vznikl určitý vztah, a tím i…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...