dnes je 4.12.2023

Povinnosti při přijetí nového zaměstnanceGarance

1.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 77 ZP Společná ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

10.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 75 ZP Dohoda o provedení práceGarance

10.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Práce na dálkuGarance

3.10.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prací na dálku se rozumí její výkon z jiného místa dohodnutého se zaměstnancem, než je pracoviště zaměstnavatele. Možnost výkonu práce na dálku je podmíněna uzavřením písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dohoda o práci na dálku může být uzavřena…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovních úlev při zvyšování kvalifikaceGarance

31.1.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajůArchiv

1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 37 ZP a čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů podávám zaměstnanci tuto písemnou informaci:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Osobní spis zaměstnanceGarance

8.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přijetí nového zaměstnance je potřeba uzavřít pracovněprávní vztah – zpravidla pracovní poměr. Před vyhotovením pracovní smlouvy je nutné shromáždit příslušné osobní doklady budoucího zaměstnance (potvrzení o zaměstnání – zápočtový list, osobní dotazník,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Konkurenční činnost zaměstnance vůči zaměstnavateliGarance

18.9.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zpracování osobních údajů zaměstnance - záznam o instruktážiGarance

11.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je před zpracováním osobních údajů jakékoliv kategorie osobních údajů povinen stanovit účel zpracování, informovat zaměstnance o zpracování a době uložení osobních údajů.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Osobní spis zaměstnanceGarance

5.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovním poměru a na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (§ 312 ZP).

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPRGarance

29.3.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které budou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. U kamerového systému jsou jakousi náhradou za…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odmítnutí odpovědnosti za způsobenou škodu ze strany zaměstnanceGarance

16.2.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pracovní právoArchiv

2.1.2018, JUDr. Vladimír Treybal, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části uvádíme důležité pracovněprávní předpisy, se kterými mzdová účtárna přichází do styku s poukazem na potřebné informace pro svou práci.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při změnách pracovního poměruGarance

1.1.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při uzavírání dohod o odpovědnostiGarance

24.2.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu (neplacené volno a tzv. sabatikl)Garance

7.2.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zvyšování kvalifikace učitele a uzavření kvalifikační dohodyArchiv

19.1.2017, Ing. Růžena Klímová, Mgr. Jan V8cha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Schodek na svěřených hodnotách z pohledu zaměstnance a zaměstnavateleArchiv

9.1.2017, JUDr. Vladimír Treybal., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzavírá-li zaměstnavatel se zaměstnancem  dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, dále jen „dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty”, pak podle § 252 odst. 1 ZP má zaměstnanec povinnost uhradit vzniklý schodek. Je jistě…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Agenturní zaměstnanec a dohoda o provedení práceArchiv

2.12.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Plnění vyplývající z konkurenční doložky a jeho pojistný a daňový režimArchiv

12.8.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přehled hlavních práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazíchArchiv

26.1.2016, JUDr. Vladimír Treybal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatečná znalost práv a povinností stran zúčastněných na pracovněprávních vztazích, tedy zaměstnanců na jedné straně a zaměstnavatelů na straně druhé, vede v praxi ke sporům nebo – v horším případě – k jednáním v rozporu se zákonem. Pokud k tomu nemá…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 33 ZP Založení pracovního poměruGarance

22.1.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pracovní smlouvaGarance

10.1.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Pracovní poměr  se nejčastěji uzavírá formou pracovní smlouvy. Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který má zákonem stanovené formální náležitosti a musí mít podle § 34 odst. 2 ZP vždy písemnou formu. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy je zaměstnavatel…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zvyšování kvalifikace a uzavření kvalifikační dohodyArchiv

24.9.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odborná praxe žáků středních školArchiv

12.8.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při sjednávání konkurenční doložkyGarance

1.1.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pravidla zaměstnavatele pro ustanovování zaměstnanců do vedoucích funkcíArchiv

1.1.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Formulace při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

13.10.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Dohoda o smluvní mzděArchiv

10.10.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Smluvní pokuta nebo odpovědnost za škoduArchiv

18.3.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2014Archiv

28.2.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 dochází k podstatným změnám v provádění srážek ze mzdy. Srážky na základě dohody se budou nově řídit ustanoveními § 2045 až 2047 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a je možné je provádět až do poloviny mzdy. Exekuční srážky se budou…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Mlčeti zlato - Povinnosti mlčenlivosti zaměstnance v pracovněprávních vztazíchArchiv

29.7.2013, Mgr. Žaneta Olejarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V určitých případech je pro zaměstnavatele nesmírně důležité, aby jeho zaměstnanci dbali na dodržování povinnosti mlčenlivosti. Například je tomu tak, pokud zaměstnanci v rámci výkonu práce nakládají s osobními informacemi jiných zaměstnanců nebo s…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Co neopomenout při vzniku pracovního poměruGarance

12.4.2013, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Vojtěch Katzer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem každého zaměstnavatele bezesporu je mít tým kvalitních bezproblémových zaměstnanců. Výběrem kvalifikovaného a schopného zaměstnance však práce zaměstnavatele určitě nekončí. Na co si musí před vznikem a při vzniku pracovního poměru dávat…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zaměstnanecké neplechy - Zákaz konkurence zaměstnance a přetahování zaměstnancůGarance

21.2.2013, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zaměstnavatel bezpochyby klade důraz na výběr schopných zaměstnanců a na jejich další rozvoj. Pokud zaměstnanci využívají svých schopností pouze pro potřebu zaměstnavatele, je to pro něho jistě velkým přínosem. Naopak, zaměstnavatel může nést…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zaostřeno na souběh funkcíArchiv

25.7.2012, JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Souběh funkcí, tedy situace, kdy člen statutárního orgánu je zároveň zaměstnancem společnosti, je běžnou praxí řady společností. Dle mých zkušeností však stále přetrvávají pochybnosti o výhodách a nevýhodách tohoto režimu a o jeho správném…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odpovědnost zaměstnance za nezaplacení ceny pobytu hostemArchiv

18.4.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci recepce mají uzavřenou hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty. Společnosti byla způsobena škoda tím, že odjel host bez zaplacení pobytu a zaměstnanec porušil pracovní povinností tím, že od hosta neinkasoval požadovanou částku za pobyt.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2012 Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO, POJISTNÉHO A DAŇOVÉHOArchiv

22.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákoníku práce dochází též k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP”). Jedná se nejen o novou povinnost vždy zaměstnanci vystavit zápočtový list, ale i o další skutečnosti, které je nutné…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DVOJÍ POHLED NA VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE - SMLUVNÍ POKUTA JAKO FORMA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKUArchiv

27.7.2011, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2 odst. 1 zákoníku práce je vymezena dispozitivnost současné právní úpravy pracovněprávních vztahů. Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upraveny odchylně od zákoníku práce, pokud to tento zákon výslovně…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Souběžný výkon funkcí z právního a daňového pohleduArchiv

15.6.2011, Dana Trezziová, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba může být s podnikatelem - právnickou osobou v různých právních vztazích smluvní i nesmluvní povahy. Obecně platí, že jak právní, tak i daňové důsledky vztahu by měly pro oba účastníky odrážet skutečnou ekonomickou realitu…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

NA ZKOUŠKU - Institut zkušební doby z pohledu zákoníku práce a judikaturyArchiv

1.6.2011, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je takové pracovněprávní manželství. Obě strany doufají jen v dobrý vývoj, ale předem nikdy neví, jak to vlastně dopadne. Než se rozhodnou pro závazek, z něhož se ne úplně lehce vystupuje, je rozumné…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Smluvní pokuta v pracovněprávních vztazíchArchiv

6.4.2011, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postihovat zaměstnance za porušení jejich povinností a zejména vymáhat způsobenou škodu je v rámci pracovněprávních vztahů značně obtížné. Zaměstnavatelé si tuto skutečnost uvědomují a hledají způsoby, jak nejlépe předcházet případnému porušení…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pracovní smlouva - nejčastější omyly, judikaturaArchiv

8.9.2010, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní smlouvou se, vedle méně častého jmenování, zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Aby byla pracovní smlouva řádně uzavřena, musí být vyhotovena písemně a obsahovat zákonem stanovené náležitosti, tzn., alespoň den…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Statutární orgán a vedoucí zaměstnanec není jedno a totéžArchiv

7.4.2010, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obecném povědomí často splývá pojem statutárního orgánu s pojmem vedoucího zaměstnance a zásadní rozdíl se mezi nimi nevidí. Z právního pohledu se však jedná o dvě zcela odlišné situace, které musí každá právnická osoba rozlišovat. Statutární…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA SCHODEK VČETNĚ JUDIKATURYArchiv

24.2.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z částí upravených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je též oblast týkající se náhrady škody. Zákoník práce rozlišuje mezi odpovědností zaměstnance za škodu a odpovědností zaměstnavatele za škodu, stanoví…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odpovědnost zaměstnance za škodu včetně aktuální judikaturyGarance

18.11.2009, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně tak jako v běžných občanskoprávních vztazích může docházet ke vzniku škody, není ani vztah zaměstnance a zaměstnavatele výjimkou. Jelikož se však jedná o specifický vztah, který je předmětem zvláštní právní úpravy v zákoníku práce, je…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Když se řekne porušení pracovní kázněArchiv

12.3.2009, JUDr. Patricie Švarcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodržování pracovní kázně je základní povinností každého zaměstnance. Zákoník práce, který vstoupil v účinnost od 1. 1. 2007 (zákon č. 262/2006 Sb.), již na rozdíl od svého předchůdce tento pojem nepoužívá. Nicméně s ohledem na dikci tohoto zákona…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Kontrola nemocného zaměstnance třetím subjektemArchiv

29.1.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2009 má zaměstnavatel povinnost poskytovat zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhradu mzdy (platu, odměny z dohody o pracovní činnosti). Této povinnosti odpovídá…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...