dnes je 6.12.2023

Slevy u podnikatelů vedoucích daňovou evidenciGarance

30.11.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obchodní praxi jsou zcela běžné případy, kdy dodavatelé poskytují svým obchodním partnerům nebo svým zákazníkům různé slevy, a to nejen při prodeji zboží, ale také při poskytování nejrůznějších služeb. K těmto slevám je vede jednak snaha získat nebo udržet…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změny v zákoně o DPHGarance

7.11.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na možné novinky pro rok 2024…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účetní a daňové doklady, opravy chyb, obchodní listinyGarance

19.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při každé činnosti, kterou vykonáváme, se může stát, že uděláme chybu. Důležité je, abychom možnost chyb a omylů snížili pokud možno na minimum a z již odhalených chyb (ať už námi, nebo někým jiným) se ponaučili. Abychom těmto chybám předešli, musíme především…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

343 - Daň z přidané hodnotyGarance

21.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka – plátce daně z přidané hodnoty – zde zachycuje podle daňových dokladů daňovou povinnost odvést daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) a nárok na navrácení DPH při uplatnění odpočtu daně za zdaňovací období především vůči finančnímu orgánu. Účtují…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daňové doklady - DPHGarance

26.2.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Význam daňových dokladů – zdůrazňujeme v tomto případě pro účely daně z přidané hodnoty – je všem daňovým subjektům, ať už plátcům DPH, osobám povinným k dani nebo osobám identifikovaných k dani, jasný. Nicméně je třeba si stále připomínat zásady, které pro…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Archivace daňových a účetních dokladůGarance

26.9.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku se zabýváme povinnostmi daňových subjektů a účetních jednotek, které se týkají doložení skutečnosti pro daně, účetnictví, mzdové a personální, sociální a zdravotní pojištění aj. Je třeba v úvodu zdůraznit, že jakékoliv kontroly mají v zákonem…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daňové doklady - prokazování v DPHArchiv

19.9.2018, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Význam daňových dokladů pro účely daně z přidané hodnoty je všem daňovým subjektů zcela jasný: dokládají uskutečněná plnění a slouží jako poklad pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daňové doklady a jejich uchováváníArchiv

2.8.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava daňových dokladů je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), rozdělena…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Fakturace v eurech a použití kursů pro přepočet měnyArchiv

19.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týká se tuzemské fakturace v eurech, která se u nás vyskytuje dosti často, a to ať se jedná o pohledávky, či závazky.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DobropisArchiv

27.2.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o vyjádření k vystavení dobropisů. Firma ABC dlouhodobě neplatila své závazky a z tohoto důvodu byla předána na řešení inkasní firmě a následně k soudnímu vymáhání. V průběhu tohoto procesu přešla na nového majitele, se kterým bylo dohodnuto, že pokud…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daňové dokladyArchiv

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy daňových dokladů, pravidla jejich vystavování, náležitosti daňových dokladů, uchovávání daňových dokladů a další související pravidla jsou stanovena v § 26 až § 35a ZDPH.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH a fakturace slovenskému plátciArchiv

14.9.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o., plátce DPH, fakturuje slovenskému plátci za provedení auditu normy ISA. Sídlo slovenského plátce je na Slovensku. Audit byl proveden v dceřiné společnosti v Maďarsku. Protokol k provedenému auditu byl vytvořen v…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daňové doklady v otázkách a odpovědíchArchiv

20.7.2017, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek shrnuje základní pravidla při vystavování a dalším koloběhu daňových dokladů tak, jak to upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Záloha na dopravuArchiv

25.1.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme cestovní agentura, plátci DPH, s vlastním autobusem. Jsme fyzická osoba a vedeme účetnictví. V listopadu 2016 vybereme od klienta peníze za dopravu, která se uskuteční v březnu 2017. Jakým datem bude doklad vstupovat do DPH? A na jakém účtu bude…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odepsání závazku do výnosů a DPHArchiv

5.4.2016, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma v roce 2016 odepíše závazek do výnosů. Výnos bude bez DPH. Na který řádek přiznání k DPH se tato částka uvede, pokud tam patří?

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

BonusArchiv

29.1.2016, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., právnická osoba a měsíční plátci DPH. Mám dotaz ohledně bonusu za rok 2015. Od rakouské firmy, také právnické osoby a plátce, odebíráme zboží. Ke konci roku 2015 obdržíme na námi odebírané zboží bonus, ne však jako opravný doklad jimi vystavený,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Platba za zboží jiné firmě než dodavateliArchiv

2.10.2015, Ing. Zdeňka Hušáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat na nový způsob úhrad zaváděný některými e-shopy. Obchod dodá zboží, vystaví fakturu, daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, ale úhrada se má provést na jiný účet jiné – zprostředkovatelské – firmy, např. ABCD a.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zprostředkovatelské službyArchiv

14.8.2015, Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Převod nemovitostí a dodání staveb a stavebních pracíArchiv

10.8.2015, Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přepočet cizí měny plátcem, který nevede účetnictvíArchiv

25.11.2013, Ing. Zuzana Rylová, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 4, § 21 až § 25, § 26 odst. 1, § 28 odst. 2 písm. l), § 37, § 42 odst. 3, § 51 odst. 2, § 63 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Opravné daňové dokladyArchiv

11.9.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 28, 30a, § 42 až 46 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přeprava zboží a osob mezi členskými státy EUArchiv

10.2.2012, Ing. Jana Ledvinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9, § 10a, § 10f, § 10g, § 10k

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Bonusy a skontaArchiv

8.8.2011, Ing. Jan Volc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po novele zákona došlo k změně, která bohužel značně komplikuje účtování. Před 1. 4. 2011 se u bonusů a skont nekorigovala daň z přidané hodnoty. Bonusy a skonta (dále pouze „skonta“) se považovaly za finanční plnění nepodléhající dani z přidané…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...