dnes je 6.12.2023

Společnosti s ručením omezeným - změny vlastního kapitáluGarance

3.11.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Uzavření účetních knih - checklistGarance

17.10.2023, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vypořádací podíl společníka společnosti s ručením omezenýmGarance

1.8.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Směrnice pro testování kategorie účetní jednotkyGarance

18.5.2023, Ing. Alena Čechová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Výroční zprávaGarance

11.5.2021, Ing. Jaroslav Trávníček, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vyhotovit výroční zprávu způsobem a v rozsahu stanoveném § 21 ZoÚ se vztahuje na účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem podle § 20 odst. 1 písm. a) až d) ZoÚ (viz…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

75 až 79 - Podrozvahové účtyGarance

12.3.2019, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V účetní závěrce jsou účetní jednotky povinny uvádět též informace, které nejsou zaúčtovány v hlavní knize a deníku a tudíž nejsou zobrazeny v účetních výkazech, avšak účetní jednotka je povinna tyto uvádět v příloze účetní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Interpretace NÚR I-37 - Časové rozlišování a cizí měnaGarance

21.8.2018, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

O časovém rozlišení bylo již pravděpodobně napsáno téměř všechno, není divu, jedná se o jednu ze základních účetních zásad. Stejně tak to platí i pro nakládání s cizími měnami; málokterý podnikatel se při své činnosti s cizími měnami nesetká. Tím se dostáváme…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Likvidace „mikro" společnostiArchiv

6.6.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o sdělení, jaké základní povinnosti má likvidátor mikro společnosti s r. o. v ČR.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 3a PVZÚGarance

22.1.2018, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 3 PVZÚGarance

18.1.2018, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 37 až 37b ZoÚGarance

11.7.2017, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změna účetního období a to z hospodářského roku na rok kalendářníArchiv

27.6.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost již několik let účtuje a zdaňuje hospodářský rok a to konkrétně od 1. 4. daného roku do 31. 3. roku následujícího. Nyní se vedení účetní jednotky rozhodlo o přechodu na účtování a zdaňování kalendářního roku, tj. od 1. 1. daného roku do 31. 12.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 4 ZoÚGarance

6.3.2017, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 1f ZoÚGarance

28.2.2017, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přechod u fyzické osoby z daňové evidence na účetnictvíArchiv

28.2.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přechodu fyzické osoby z daňové evidence na účetnictví jsem podle předaných dokladů stanovila počáteční stavy účtů vč. závazků a pohledávek. Během letošního roku se mi vrátily některé platby za přijaté faktury (závazky). Myslím, že byly již zaplaceny.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Rezervy - zásada opatrnostiArchiv

12.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Předmět účetnictvíArchiv

30.12.2016, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Předmět účetnictví

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Společnost s ručením omezeným - vznikGarance

24.11.2016, Prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) lze u nás považovat za nejrozšířenější formu kapitálové společnosti. Její atraktivnost až dosud spočívala především v minimální zákonné výši základního kapitálu (dále „ZK”) a v ručení společníků do výše nesplaceného…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zaplatím! ... ale jak? Netradiční platební prostředky v účetnictví a EETArchiv

23.11.2016, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motto: „Nemůžeme poručit větru, jak má foukat, ale můžeme jeho směru přizpůsobit plachty.”

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 32d ZoÚ - ZveřejňováníGarance

24.10.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 32b ZoÚ - Obsah zprávy o platbáchGarance

19.10.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 32a ZoÚ - Rozsah působnostiGarance

18.10.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 32 ZoÚGarance

17.10.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Opravy účtováníArchiv

1.8.2016, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vedení účetnictví se tak jako při každé jiné činnosti nelze zcela vyhnout tvorbě chyb a omylů, které je nutno následně napravovat. V následujícím textu se tedy budeme této problematice blíže věnovat. Upozorníme nejen na konkrétní chyby, ke kterým v…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 14 ZoÚ Směrná účtová osnova a účtový rozvrhGarance

18.4.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 13b ZoÚ Jednoduché účetnictvíGarance

13.4.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 13a ZoÚ Zjednodušený rozsah účetnictvíGarance

11.4.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 13 ZoÚ Účetní knihyGarance

6.4.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účtování společnosti (dříve sdružení) právnických osobArchiv

5.4.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě právnické osoby založily v roce 2015 společnost (dříve sdružení). Účelem je koupě, rekonstrukce a následný prodej nemovitosti.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 7 ZoÚGarance

18.3.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 6 ZoÚGarance

16.3.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 2 ZoÚ Předmět účetnictvíGarance

7.3.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 2 PVZÚGarance

2.2.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 1 PVZÚGarance

28.1.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Novela účetní vyhlášky pro podnikatele od 1. 1. 2016Archiv

1.11.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována s účinností od 1. 1. 2016 vyhláškou č. 250/2015 Sb. Tato novela vyhlášky, která navazuje na novelu zákona o účetnictví (č. 221/2015 Sb.) a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016Archiv

14.10.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221 ze dne 12. srpna 2015) mění a doplňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále ZoÚ), a některé další zákony. Tato novela zapracovává a navazuje na příslušné předpisy Evropské unie a…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účtování zajišťovacích směnekArchiv

12.5.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká účtování zajišťovacích směnek.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Náklady na ocenění akciíArchiv

11.7.2014, Ing. Dalimila Švihálková-Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014Archiv

26.5.2014, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních předpisů souvisí zejména s významnou změnou soukromého práva České republiky. Změny ve vyhlášce (č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i v účetních standardech sjednocují terminologii zejména s novým občanským zákoníkem, se zákonem o…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Obchodní korporace, vznik, kapitálové transakceGarance

3.2.2014, Prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vnitropodnikové účetnictvíArchiv

6.8.2013, Ing. Jaroslav Trávníček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní standardy popisují konkrétní postupy týkající se vedení účetnictví a jejich nedílnou součástí je též oblast vnitropodnikového účetnictví. Většina účetních jednotek si neuvědomuje, že účetnictví má dva podsystémy, které jsou si rovnocenné, a…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účtový rozvrh

Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní dokladyArchiv

7.1.2013, Ing. Jaroslav Trávníček, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu se zněním § 6 odst. 1 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny dokládat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady. V  Účetní záznam  rozebíráme obecná pravidla platná pro jejich vytvoření, průkaznost,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účetní knihyArchiv

11.9.2012, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazujeme na teoretický výklad popisu  účetní závěrky  a na konkrétním příkladu uvádíme postup při uzavírání a otevírání účetních knih, který vychází ze zákona o účetnictví, Vyhlášky a zejména  Českého účetního standardu  pro podnikatele…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účtový rozvrhArchiv

19.9.2005, Ing. Jaroslav Trávníček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2003 jsou účetní jednotky ve zcela nové roli; prakticky deset let automaticky byly používány syntetické účty „nařízené“ Postupy …

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...