dnes je 4.12.2023

Přehled judikatury trochu jinak - Nedokončené studium a závazky vyplývající z kvalifikační dohodyGarance

20.7.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ten problém řeší řada zaměstnavatelů, kteří chtějí se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu za účelem prohloubení nebo zvýšení jeho kvalifikace formou studia. Totiž jak ošetřit skutečnost, že budou zaměstnanci hradit náklady s tímto procesem spojené,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Mysleli jste si, že... aneb Přehled judikatury trochu jinakGarance

28.7.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

11.11.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé po ní volali, praxe si ji vymodlila. Na mysli mám novelu zákoníku práce, která s účinností od 1. 8. 2013 rozšířila počet výjimek z pravidel omezujících uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou a „vrátila” do zmíněného právního…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

22.8.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojišťovna, u které je zaměstnavatel ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, z takových rozhodnutí příliš velkou radost nemá. U zaměstnance je tomu přesně naopak. Nejvyšší…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

MYSLELI JSTE SI, ŽE... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

22.4.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdybych to hodně zjednodušil, do střetu se dostal závazek zaměstnance vyplývající z pracovní smlouvy, resp. jeho loajalita k zaměstnavateli „za každou cenu”, a veřejnoprávní zájem, resp. právo zaměstnance jako občana obracet se na státní orgány v…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

20.1.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo z nás alespoň jednou neposlal ze služebního e-mailu soukromou zprávu. Kdo z nás se alespoň jednou nepodíval na služebním počítači na internetovou stránku, která měla jen vzdálenou vazbu k výkonu pracovních povinností. Kdo z nás… Ale dost už…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Výpověd pro porušení pracovních povinností během pracovní neschopnostiGarance

6.12.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: výpověď pro porušení pracovních povinností, dočasná pracovní neschopnost

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Možnost zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložkyGarance

10.9.2012, JUDr. Tereza Erényi, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

25.7.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho zaměstnanců, kteří při svém zaměstnání cestují, se domnívá, že cokoliv se jim stane na pracovní cestě, je automaticky pracovním úrazem, a jsou tak chráněni zákoníkem práce (náhradami s pracovním úrazem spojenými). Leč přání je tu často otcem…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Možnost odstoupení od konkurenční doložkyGarance

30.5.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancemGarance

4.4.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Souběžný výkon funkcí z právního a daňového pohleduArchiv

15.6.2011, Dana Trezziová, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba může být s podnikatelem - právnickou osobou v různých právních vztazích smluvní i nesmluvní povahy. Obecně platí, že jak právní, tak i daňové důsledky vztahu by měly pro oba účastníky odrážet skutečnou ekonomickou realitu…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

MYSLELI JSTE SI, ŽE... - Přehled judikatury Nejvyššího soudu trochu jinakGarance

4.5.2011, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ten argument najdete u jednoho či druhého účastníka pracovněprávního sporu nezřídka – totiž že protistrana zneužila výkonu svého práva, a její jednání nemůže tedy požívat právní ochrany. V terminologii stávajícího zákoníku práce (viz jeho…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pracovní smlouva - nejčastější omyly, judikaturaArchiv

8.9.2010, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní smlouvou se, vedle méně častého jmenování, zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Aby byla pracovní smlouva řádně uzavřena, musí být vyhotovena písemně a obsahovat zákonem stanovené náležitosti, tzn., alespoň den…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Pozbytí účinků okamžitého zrušení pracovního poměruGarance

19.5.2010, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Nina Studentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud: Nejvyšší soud ČR Spisová značka: 21 Cdo 5314/2008 Datum rozhodnutí: 12. 1. 2010

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Kvalifikační dohoda a závazek z ní vyplývajícíGarance

10.2.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 1550/2008 Datum rozhodnutí: 22. 9. 2009

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Dodržování neplatné konkurenční doložkyGarance

23.9.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Rozdíl mezi přestávkou a přiměřenou dobou na jídlo a oddechArchiv

10.5.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...