dnes je 6.12.2023

Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahuGarance

5.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Konkurenční doložkaGarance

1.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 55 ZP Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelemGarance

19.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancemGarance

3.11.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměruGarance

1.4.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Potvrzení o zaměstnáníGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v den skončení pracovního poměru, nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud DPP založila účast na nemocenském pojištění podle § 7a ZNP…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Skončení pracovního poměruGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Skončení dohody o provedení práceGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Skončení dohody o pracovní činnostiGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místaGarance

8.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 73-73a ZP Odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místaGarance

4.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 313 ZP Potvrzení o zaměstnáníGarance

30.7.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Obsah zápočtového listu a odděleného potvrzení pro úřad práceGarance

18.10.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 65 ZP Skončení pracovního poměru na dobu určitouGarance

16.7.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Osobní spis zaměstnance - uzavření a archivaceGarance

6.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po skončení zaměstnání se do osobního spisu (§ 312 ZP) zakládá:

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pracovní právoArchiv

2.1.2018, JUDr. Vladimír Treybal, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části uvádíme důležité pracovněprávní předpisy, se kterými mzdová účtárna přichází do styku s poukazem na potřebné informace pro svou práci.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přehled hlavních práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazíchArchiv

26.1.2016, JUDr. Vladimír Treybal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatečná znalost práv a povinností stran zúčastněných na pracovněprávních vztazích, tedy zaměstnanců na jedné straně a zaměstnavatelů na straně druhé, vede v praxi ke sporům nebo – v horším případě – k jednáním v rozporu se zákonem. Pokud k tomu nemá…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odstoupení od pracovní smlouvyGarance

2.12.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupení je jednostranné právní jednání, které je-li učiněno v souladu se zákonem, má za následek, že se sjednaná smlouva ruší od počátku (ex tunc), tedy zpětně. Odstoupení je jedním ze způsobů zániku závazku. Zákoník práce obecná pravidla odstoupení…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 67-68 ZP OdstupnéGarance

1.10.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 52 Výpověď daná zaměstnavatelemGarance

5.5.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 328 Smrt zaměstnanceGarance

23.4.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Okamžité zrušení pracovního poměru z pohledu zákoníku práce a judikaturyGarance

17.4.2014, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Eva Ostruszka-Klusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité zrušení pracovního poměru (ať již zaměstnavatelem či zaměstnancem) patří obdobně jako výpověď mezi jednostranné způsoby rozvázání pracovního poměru, které upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ V ROCE 2012Archiv

18.4.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při skončení pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), pokud se s ním nedohodne jinak. Zaměstnanec se může domáhat splnění této povinnosti zaměstnavatele žalobou u soudu. V případě,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DVOJÍ POHLED NA VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE - SMLUVNÍ POKUTA JAKO FORMA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKUArchiv

27.7.2011, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2 odst. 1 zákoníku práce je vymezena dispozitivnost současné právní úpravy pracovněprávních vztahů. Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upraveny odchylně od zákoníku práce, pokud to tento zákon výslovně…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

NA ZKOUŠKU - Institut zkušební doby z pohledu zákoníku práce a judikaturyArchiv

1.6.2011, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je takové pracovněprávní manželství. Obě strany doufají jen v dobrý vývoj, ale předem nikdy neví, jak to vlastně dopadne. Než se rozhodnou pro závazek, z něhož se ne úplně lehce vystupuje, je rozumné…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Smluvní pokuta v pracovněprávních vztazíchArchiv

6.4.2011, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postihovat zaměstnance za porušení jejich povinností a zejména vymáhat způsobenou škodu je v rámci pracovněprávních vztahů značně obtížné. Zaměstnavatelé si tuto skutečnost uvědomují a hledají způsoby, jak nejlépe předcházet případnému porušení…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Statutární orgán a vedoucí zaměstnanec není jedno a totéžArchiv

7.4.2010, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obecném povědomí často splývá pojem statutárního orgánu s pojmem vedoucího zaměstnance a zásadní rozdíl se mezi nimi nevidí. Z právního pohledu se však jedná o dvě zcela odlišné situace, které musí každá právnická osoba rozlišovat. Statutární…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nárok na odstupnéArchiv

6.11.2008, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnankyně má pracovní smlouvu na místo účetní a zároveň vykonává práci uklízečky v rozsahu 5 hodin týdně. Obě pracovní místa se ruší z důvodu organizačních změn. Má zaměstnankyně nárok na odstupné z obou…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nedodržení výpovědní lhůty zaměstnancemArchiv

1.10.2008, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec přišel s tím, že chce odejít, a to okamžitě. Vzhledem k tomu, že nemá dokončenou práci a nikdo jiný ji za něj udělat nemůže, jsme mu nabídli, že může odejít po měsíci dohodou. Zaměstnanec se dohodnout nechce, prohlásil, že tedy prostě…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...