dnes je 6.12.2023

Nárok na odpočet daněGarance

23.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Převodní (transferové) ceny a související cena obvykláGarance

3.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku rozebíráme aktuální problematiku použití správných hodnot (cen) ve vztazích mezi  spojenými osobami . V titulku jsme použili běžně používaný pojem cena obvyklá, neboť si téma rozebereme nejvíce právě z pohledu, jak určit základ…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 72 ZDPH Nárok na odpočet daněGarance

29.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH a směnná smlouvaArchiv

5.3.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci 28. 12. 2018 byla podepsaná směnná smlouva mezi naší společnosti a fyzickou osobou o směně spoluvlastnických podílů k pozemkům. Smluvní strany se dohodly s ohledem na vzájemný rozsah předmětu převodu realizovat směnu spoluvlastnických podílů k…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Leasing a obdobné způsoby pořizování či nájmu majetkuArchiv

6.11.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek se zabývá problematikou pořizování majetku jiným způsobem než „za hotové”, zejména pořizováním či nájmem majetku na finanční a operativní leasing, na úvěr apod. z pohledu daně z přidané hodnoty.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nárok na odpočet daněArchiv

2.3.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tabulce je uveden přehled ustanovení ZDPH, která upravují nárok na odpočet daně.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nárok na odpočet DPH - ve vztahu EUArchiv

14.9.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH je v myslích plátců často spojen se systémem při zdaňování tzv. intrakomunitárních dodávek – tj. především s daňovým nakládáním s:

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daňové posouzení výdajů za kulturní akciArchiv

25.4.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše Teplárenská firma realizovala velkou investiční akci. Zprovoznila odsiřovací zařízení, čímž přispívá k markantnímu snížení emisí v regionu. Přínos celé akce představila v rámci dne otevřených dveří občanům a zastupitelům města a širokého okolí. Byla to…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Lékárna a odpočet DPHArchiv

6.4.2017, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozujeme lékárnu a chodí k nám zaměstnanci místního podniku, kteří dostávají měsíční benefity na zvláštní účet Benefit plus. Máme s benefitem uzavřenu smlouvu, a tak u nás můžou čerpat peněžní prostředky z tohoto účtu. Na konci měsíce nám přijde od benefitu…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Judikát - Přiznání úroků za dobu „zadržování" finančních prostředků správcem daněGarance

23.4.2015, JUDr. Jaroslav Kobík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncem loňského roku zaujal odbornou daňovou veřejnost dlouho očekávaný a bezesporu přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 Aps 3/2013 – 34 ze dne 25. září 2014, opravné usnesení čj. 7 Aps 3/2013 – 47. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud zaujal…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Reklama na hokejových zápasechArchiv

21.11.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše s. r. o. má uzavřenou smlouvu na poskytování reklamních služeb s hokejovým klubem. Klub provádí reklamu prezentací loga společnosti (na mantinelu, v ročence, na bigboardu..). Setkali jsme s názorem, že nápisy s pouhým logem nelze pokládat za reklamu,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH při poskytnutí služby v roce 2014Archiv

12.11.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”) je předmětem daně i poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Stravování zaměstnancůArchiv

9.10.2014, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňování DPH při poskytování stravování zaměstnancům patří mezi problematiku, s níž se setkává velké množství daňových subjektů, které jsou v pozici zaměstnavatelů. Umožnění stravovat se v místě výkonu práce, prodej potravin na pracovišti, příspěvky na…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nájem a pacht nemovitých věcí z daňového pohleduArchiv

8.10.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 se nájem a pacht nemovitých věcí řídí novou právní úpravou nájmu a pachtu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ”).

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Poskytnutí služby a stanovení povinnosti přiznat daň nebo plněníArchiv

8.8.2011, Ing. Jana Ledvinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2, § 9, § 10 – § 10k, § 14, § 21, § 24, § 24a, § 31, § 32, § 33, § 56, § 64, § 69 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...