dnes je 4.12.2023

Přeměny obchodních korporací z pohledu daně z příjmů právnických osobGarance

6.9.2022, Ing. Josef Medek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bude vysvětleno, co jsou to přeměny společností a jaké jsou jejich dopady z pohledu daně z příjmů právnických osob. Vzhledem k tomu, že budou rozebrány daňové souvislosti z pohledu daně z příjmů právnických osob, také se dotkneme oblasti…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 23c ZDP Fúze a rozdělení obchodních korporacíGarance

4.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 23a ZDP Převod obchodního závodu na obchodní korporaciGarance

3.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

FúzeArchiv

14.12.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci fúze, kdy jmění zanikající společnosti nebylo oceněno posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., došlo oproti podílu v dceřiné společnosti v zahajovací rozvaze, k rozpuštění tohoto podílu proti základnímu kapitálu, kapitálovým fondům…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Prodej obchodního závoduArchiv

4.10.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku rozebíráme problematiku prodeje obchodního závodu, a to z pohledu právního, účetního a daňového, a to především z pohledu prodávajícího.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 54b PVZÚ Úpravy prováděné s účinky od rozhodného dneGarance

16.8.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 54a PVZÚ Ocenění majetku a závazků při přeshraniční přeměně obchodní korporace a okamžik účtováníGarance

3.6.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 54 PVZÚ Ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okamžik účtováníGarance

2.6.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Mimořádná účetní závěrkaArchiv

27.8.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí se dělat od 1. 1. 2014 mimořádná účetní závěrka + audit při kapitalizaci pohledávek, snížení nebo zvýšení základního jmění obchodní korporace nebo při transformaci obchodních…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přeměny společnostiArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava přeměn společností je obsažena v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Zákon vstoupil v platnost 1. 7. 2008 a nahradil předchozí právní úpravu obsaženou v obchodním zákoníku. Právní norma vychází z rámce…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přeshraniční fúzeArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo uvedeno již v úvodu, do českého právního řádu byla včleněna směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 ze dne 26. 10. 2005, o přeshraničních fúzích kapitálových společností („Desátá směrnice“). Je včleněna do hlavy IX ZoPS –…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účetní souvislosti splynutíArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Operace, které se provádí v rámci konečných účetních závěrek i sestavení zahajovací rozvahy, jsou obdobné jako u fúze sloučením. ČÚS č. 011 pro podnikatele se plně vztahuje i na postupy v rámci splynutí společností. Poněkud odlišný postup je v rámci…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zahajovací rozvahaArchiv

1.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mechanismus postupu sestavení zahajovací rozvahy obsahuje ČÚS 011. Jak se naloží s řadou položek, záleží na dohodách obsažených v projektu fúze sloučením. Podle toho, jestli budou přecházet na nástupnickou společnost, zachytí se v zahajovací…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účtování v přechodném obdobíArchiv

1.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přechodným obdobím nazýváme období počínající rozhodným dnem fúze a končícím dnem předcházejícím dni zápisu fúze do OR. Pojetí účtování v tomto období doznalo změn. Toto období není ani účetním ani zdaňovacím obdobím (to končí až koncem toho…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Konečné účetní závěrkyArchiv

1.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost provádění účetních závěrek je zakotvena v ZoPS a v zákonu o účetnictví. Při přeměnách společností (včetně sloučení) je základním termínem rozhodný den fúze…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Právní vymezení pojmuArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění zaniklé společnosti na (jednoho) společníka (akcionáře) je od 1. 1. 2001 novým způsobem přeměny společností. Převodem jmění na společníka dochází k zániku obchodní společnosti s tím, že jmění…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účetní souvislostiArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrky se sestavují ke dni předcházejícímu rozhodný den převodu jmění. Tyto konečné účetní závěrky sestavuje jak zanikající společnost, tak hlavní akcionář (tuto závěrku nepožaduje ZoPS, ale zákon o…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Právní souvislosti sloučeníArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před velkou novelou ObchZ, tj. do roku 2000, bylo možné provádět pouze sloučení obchodních společností stejného druhu. Od roku 2001 se mohou slučovat obchodní společnosti různého druhu (je vyloučen mezikrok změny právní formy tak, aby byly…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Prodej podniku - kupujícíArchiv

3.9.2008, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu koupě podniku je třeba hledat v ustanoveních obchodního zákoníku, a to konkrétně v §§ 476 - 488a. Koupě podniku se děje na podkladě smlouvy o prodeji podniku, která je speciálním druhem kupní…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...