dnes je 6.12.2023

Změny v zákoně o DPHGarance

7.11.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na možné novinky pro rok 2024…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Předmět daně, územní působnost, základní pojmyGarance

4.10.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH je uplatňován na plnění, která jsou předmětem daně dle tohoto zákona. Zákon o DPH přesně vymezuje, která plnění jsou předmětem daně, a to především v úvodní části zákona. Mimoto jsou však v některých ustanoveních zákona o DPH specifikována plnění,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 100a ZDPH Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnotyGarance

22.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Ručení za DPHGarance

30.6.2020, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 4. 2011 bylo do zákona o DPH začleněno nové ustanovení o ručení za nezaplacenou daň. Takto byl institut ručení přímo v úpravě DPH zakotven v ustanovení § 109 ZDPH. Později došlo přijatými novelizacemi k rozšíření typů zákonného ručení na DPH…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Jaké sankce v oblasti daní lze zmírnit a prominout?Archiv

17.1.2019, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový subjekt v praxi čelí různým pokutám za neplnění svých povinností, které v některých případech mohou být až likvidační, protože v důsledku faktoru času rostou. Nejpřísnější sankce jsou ukládány, pokud je daň doměřena po skončení daňové kontroly či…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Leasing a obdobné způsoby pořizování či nájmu majetkuArchiv

6.11.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek se zabývá problematikou pořizování majetku jiným způsobem než „za hotové”, zejména pořizováním či nájmem majetku na finanční a operativní leasing, na úvěr apod. z pohledu daně z přidané hodnoty.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Správa daně z přidané hodnotyArchiv

3.10.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 93a ZDPH je vymezena místní příslušnost ve zvláštních případech, tj. u skupiny a u osob, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu. Obecně je místní příslušnost ke správci daně vymezena v ustanoveních § 13 – § 15 zákona…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Prodej bytů - účtování, vazba na obrat DPHArchiv

1.3.2018, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme realitní společnost s. r. o., nakupujeme byty za účelem dalšího prodeje. Byty v katastru nemovitostí jsou převedeny na naši společnost. Účtujeme o bytech jako o zboží, a jelikož jde jen o byty starší 5 let, nevstupují částky z prodeje bytů do obratu pro…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daň z přidané hodnoty a insolvenceArchiv

26.2.2018, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z povahy a fungování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) je tato daň způsobilá ohrozit či až zlikvidovat podnikání poctivého plátce DPH. Tato situace může nastat, pokud obchodní partner daného plátce DPH přestane z různých důvodů DPH finančnímu úřadu…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zásoby při zrušení společnostiArchiv

10.1.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě fyzické osoby léta podnikají ve společnosti (dříve sdružení FO), jsou plátci DPH, jedna společnice stále předkládala nulové daňové přiznání k DPH, v roce 2016 přerušila podnikání a odešla na mateřskou a později rodičovskou dovolenou. V srpnu 2017 zrušila…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vybrané otázky ohledně uplatnění daně z přidané hodnoty u měst a obcíArchiv

18.12.2017, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změny v uplatňování zákona o DPH u společnostiArchiv

18.10.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je novela zákona o DPH myšlena vážně a dochází ke skutečnému zrušení úpravy registrace a postupů při správě daně u společnosti (sdružení bez právní subjektivity), musí se podnikatelé dosud fungující jako sdružení 50:50 rozhodnout, jak dál. Společný…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nespolehlivý plátce versus nespolehlivá osobaArchiv

5.10.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z přidané hodnoty („DPH”) svádí k daňovým podvodům především ze tří důvodů. Zaprvé u ní jde o velké částky – obvykle 21 % z prodejních cen – ve srovnání s daní z příjmů počítanou zjednodušeně z rozdílu prodejních a nákupních cen. Zadruhé je rychlou daní…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Počítání obratu DPH u (pře)prodeje letenekArchiv

12.9.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Evidence pro účely daně z přidané hodnotyArchiv

28.6.2017, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) splňuje v praxi dvě významné funkce. Jednak slouží pro plátce DPH jako podklad k sestavení přiznání k DPH, souhrnného hlášení a kontrolního hlášení a následně slouží správci daně jako primární dokument…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nespolehlivý plátceArchiv

22.3.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš klient uzavřel nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor. Předchozí nájemce s naším klientem uzavřel smlouvu, kde se uvádí, že náš klient původnímu nájemci zaplatí 370 000 Kč za „přenechání nájemního vztahu a vybavení provozovny”. Původní nájemce…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Záloha na dopravuArchiv

25.1.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme cestovní agentura, plátci DPH, s vlastním autobusem. Jsme fyzická osoba a vedeme účetnictví. V listopadu 2016 vybereme od klienta peníze za dopravu, která se uskuteční v březnu 2017. Jakým datem bude doklad vstupovat do DPH? A na jakém účtu bude…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Předmět daně z přidané hodnoty v praktických příkladechArchiv

28.12.2016, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Směna pozemkůArchiv

21.12.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dva plátci DPH, právnické osoby, směňují pozemky. Ve smlouvě je uvedeno, že směna proběhne bez doplatku. Pozemky však podléhají zdanění DPH, tedy obě strany by měly vystavit daňový doklad. Můj…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nedoplatek na dani a jeho důsledky a možnosti obranyArchiv

14.11.2016, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční úřad nemá podle současného znění daňového řádu Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 1 povinnost oznámit daňovému subjektu, že eviduje na jeho osobním daňovém účtu nedoplatek na dani. V praxi se tak může stát, že daňovému subjektu automaticky nabíhají…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nespolehlivý plátce v souvislosti s ručením za nezaplacenou daňArchiv

2.5.2016, Ing. Libor Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2013 můžeme v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”) nalézt § 106a vymezující institut nespolehlivého plátce. Jak vyplývá z tabulky v článku, počet nespolehlivých plátců neustále roste, a…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odepsání závazku do výnosů a DPHArchiv

5.4.2016, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma v roce 2016 odepíše závazek do výnosů. Výnos bude bez DPH. Na který řádek přiznání k DPH se tato částka uvede, pokud tam patří?

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

BonusArchiv

29.1.2016, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., právnická osoba a měsíční plátci DPH. Mám dotaz ohledně bonusu za rok 2015. Od rakouské firmy, také právnické osoby a plátce, odebíráme zboží. Ke konci roku 2015 obdržíme na námi odebírané zboží bonus, ne však jako opravný doklad jimi vystavený,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Uplatňování institutu závazného posouzení v daňové oblastiArchiv

18.11.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut závazného posouzení je v české daňové legislativě zaveden od roku 2004. Podstatou tohoto zvláštního institutu je zákonem stanovená povinnost správce daně (tzv. editační povinnost) posoudit na základě žádosti daňového subjektu zpravidla ještě před…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Správa DPHArchiv

23.6.2015, Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Judikát - Přiznání úroků za dobu „zadržování" finančních prostředků správcem daněGarance

23.4.2015, JUDr. Jaroslav Kobík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncem loňského roku zaujal odbornou daňovou veřejnost dlouho očekávaný a bezesporu přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 Aps 3/2013 – 34 ze dne 25. září 2014, opravné usnesení čj. 7 Aps 3/2013 – 47. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud zaujal…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Oprava výše daně u pohledávekArchiv

13.3.2015, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma, plátce DPH, má nezaplacené pohledávky z roku 2008 a 2009 ve výši cca 2 000 000 Kč. Tyto pohledávky jsou přihlášené v konkurzu, který zatím nebyl uzavřen. Již máme informaci, že z konkurzu nám nic vyplaceno nebude. Zajímalo by mě, kdy a jakým způsobem…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Obrat v daňové evidenciArchiv

5.3.2015, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čtvrtletní plátce DPH v roce 2014 vyfakturoval od ledna do prosince roku 2014 vydané faktury ve výši 7 000 000 Kč bez DPH. V roce 2014 byly uhrazeny pohledávky z roku 2013 ve výši 3 500 000 Kč. Celkové příjmy poplatníka pro daň z příjmu jsou 10 500 000 Kč.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Předmět daněArchiv

1.10.2014, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

• § 1 až § 6 ZDPH, § 13, § 14, § 16, § 20, § 42, § 43, § 72, § 74, § 76, § 103 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zprostředkovatelské služby a DPH - 1. částArchiv

10.9.2014, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Podávání řádných, opravných a dodatečných daňových přiznání v roce 2014Archiv

27.8.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ”) je základem pro správné zjištění a stanovení daně zejména řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání podané daňovým subjektem. Daňové…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Obrat podle zákona o DPH v roce 2014Archiv

24.4.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) se obratem pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Finanční činnosti, Služby, které poskytují nezávislá seskupení osob svým členům,Archiv

27.2.2014, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z necelých dvou desítek rozsudků, které Evropský soudní dvůr publikoval k problematice finančních činností, vybíráme několik rozsudků, které by se mohly týkat širšího okruhu plátců než pouze finančních společností. Vztahují se např. k otázce, zda smluvní úrok…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přepočet cizí měny plátcem, který nevede účetnictvíArchiv

25.11.2013, Ing. Zuzana Rylová, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 4, § 21 až § 25, § 26 odst. 1, § 28 odst. 2 písm. l), § 37, § 42 odst. 3, § 51 odst. 2, § 63 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 100 Evidence pro účely daně z přidané hodnotyArchiv

22.2.2013, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daňové tiskopisy

Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový kalendář

Zdroj: Verlag Dashöfer

Lhůty - v DPHArchiv

11.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lhůta představuje vymezení časového prostoru, v němž může být právo vykonáno, resp. ve kterém musí být povinnost splněna. Se zákonným vymezením práv a povinností se proto lhůty pojí v zásadě vždy. Platí to samozřejmě i pro práva a povinnosti u…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Dodací podmínkky - INCOTERMSArchiv

10.2.2012, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zprostředkovatelské služby ve vztahu k osobám registrovaným v EU a zahraničním osobámArchiv

11.2.2009, Ing. Václav Benda, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9, § 10 až § 10k, §13, § 14, § 21, § 24, § 24a, § 31 až 33, § 73, § 82, § 82a, § 82b, § 83 a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...