dnes je 4.12.2023

Kursové rozdílyGarance

7.2.2023, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při uzavírání účetních knih se přepočítávají položky aktiv a závazků prvotně vyjádřené v cizí měně na českou měnu při jejich zaúčtování kursem devizového trhu vyhlašovaného ČNB a stanoveného účetní jednotkou vnitřní směrnicí (denním kursem nebo pevným kursem…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Rady pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníArchiv

10.4.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Výpočet paušálních výdajů místo výdajů skutečnýchArchiv

29.3.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsem OSVČ a účtuji v podvojném účetnictví. Do roku 2017 jsem v daňovém přiznání uváděla skutečné údaje z výsledovky. Nyní bych chtěla od roku 2018 uplatňovat výdaje paušálem. Můj názor je, že od celkových výnosů odečtu nezaplacené faktury a uplatním 60% výdaj.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Přechod na výdaje paušálem v daňové evidenci rolníkaArchiv

27.3.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o sdělení správného postupu při přechodu ze skutečných výdajů na výdaje uplatňované paušálem, a to u samostatně hospodařícího rolníka v roce 2018.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zákoník práce z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

15.3.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH a směnná smlouvaArchiv

5.3.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci 28. 12. 2018 byla podepsaná směnná smlouva mezi naší společnosti a fyzickou osobou o směně spoluvlastnických podílů k pozemkům. Smluvní strany se dohodly s ohledem na vzájemný rozsah předmětu převodu realizovat směnu spoluvlastnických podílů k…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Úmrtí podnikatele - daňové a právní povinnostiArchiv

28.2.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, fyzická osoba, zemřel 18. 12. 2018. V živnosti chce pokračovat manželka, které je jediným dědicem. Doposud byla spolupracující osobou. Předpokládám, že nejdříve zajde na Živnostenský úřad, kde oznámí záměr pokračovat. Co znamená pokračování v…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Úprava základu daně - pohledávkaArchiv

5.2.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník daně z příjmů FO uplatňuje daňové výdaje paušálem (80 % z příjmů z řemeslného podnikání). Za rok 2018 bude měnit způsob uplatňování daňových výdajů z paušálních na skutečné a bude nutné upravit základ daně o pohledávky, které by při úhradě byly…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vyřazení pohledávky - daňová evidence + uplatňování nákladů paušálními výdajiArchiv

24.1.2019, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci (nákup a prodej drogistického zboží), eviduje neuhrazené pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení (pohledávky přihlásil u insolvenčního správce). DPH si již dle zákona uplatnil u FÚ. Letos mu…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Kurzová ztráta v daňové evidenciArchiv

27.11.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, OSVČ vede daňovou evidenci, využívá pro přepočet cizí měny na koruny aktuální kurz ČNB. Podnikatel má dva podnikatelské bankovní účty, jeden vedený v korunách, druhý v eurech. Na eurový účet mu chodí úhrady jím vystavených faktur za poskytnuté…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Fakturace nákladů z kvalifikační dohody a DPHArchiv

21.11.2018, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme se zaměstnancem sepsanou Kvalifikační dohodu, ale tento zaměstnanec odchází před ukončením této dohody k jinému zaměstnavateli. Vyčíslili jsme náklady na zvýšení kvalifikace – mzdové náklady včetně odvodů, náklady na kursovné a cestovné v hodnotě 50 000…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Automobil k soukromému užití při mateřské dovolené - účtováníArchiv

16.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká služebního automobilu, který je poskytován i k soukromým účelům jedné manažerce závodu. Automobil se jí dodaňuje ve mzdě, každý měsíc krátíme DPH.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účtování elektronických stravenekGarance

7.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Papírové stravenky jsou účtovány přes účet 213 – Ceniny. Jaký je správný postup účtování v případě elektronických stravenek?

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Chyby zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištění a jejich dopadyArchiv

25.10.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zdanění při likvidaci kapitálové účastiArchiv

23.10.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost (mateřská společnost, daňový rezident ČR se sídlem v ČR) má kapitálovou účast ve výši 100 % v dceřiné společnosti (splňuje podmínky definice dceřiné společnosti dle zákona č. 586/1992). Dceřiná společnost je akciovou společností se sídlem v…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Účty 417 a 418Garance

22.10.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěl bych se zeptat na nakládání s účty 417 – Rozdíly z přeměn obchodních korporací a 418 – Oceňovací rozdíly z přeměn při přeměnách obchodních korporací. Konkrétně, zda je možné je využít k uhrazení ztráty z minulých let (účet 429)? Pokud ano, jak? Je to…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Obsah zápočtového listu a odděleného potvrzení pro úřad práceGarance

18.10.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Konkurenční činnost zaměstnance vůči zaměstnavateliGarance

18.9.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníArchiv

17.9.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vratná kauce - účtování a předmět DPHArchiv

13.9.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, plátce DPH, poskytuje internetové služby s možností pronájmu zařízení.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nespolehlivý plátce DPH - účtováníArchiv

19.7.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel OSVČ vede daňovou evidenci a je nespolehlivým plátcem DPH. Od svých odběratelů dostává zaplacenu cenu zboží bez DPH. Odběratelé DPH odvádí přímo na účet správce daně.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Srážka ze mzdy - stravenky, multisportkartaArchiv

20.6.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o. a zaměstnancům poskytujeme stravenky a multisportkartu. Zaměstnanci si hradí 45 % a 55 % hradí zaměstnavatel. Doposud jsme srážky za stravenky a multisportkartu řešili formou každoměsíčních písemných souhlasů se srážkou v přesné výši za daný měsíc…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vstupní cena bytové jednotkyArchiv

13.6.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klientka si v roce 2017 koupila bytovou jednotku s úmyslem ji pronajímat dle § 9 ZDP. Vstupní cena se stanovila ze vstupní ceny, když je pořízeno do 5 let, a k tomu byla připočítána provize realitní kanceláře a daň z nabytí nemovitosti. Jelikož nebyla v kupní…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Likvidace „mikro" společnostiArchiv

6.6.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o sdělení, jaké základní povinnosti má likvidátor mikro společnosti s r. o. v ČR.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Družstevní byt, opravy a poté pronájemArchiv

30.5.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník v jednom roce koupil družstevní byt (práva k němu), stal se členem družstva. Dle jeho žádosti mu byl odsouhlasen pronájem tohoto bytu. V průběhu roku na své náklady tento byt opravil. Nešlo o technické zhodnocení. V tomto roce nebyl žádný příjem z…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vypořádání sdružení, ukončení podnikání a podání daňového přiznáníArchiv

29.5.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypořádáváme sdružení o dvou členech – fyzických osobách. Jeden člen končí svou činnost jako OSVČ, vystupuje ze sdružení, které tímto zaniká a musí se vypořádat. Druhý ze společníků v podnikání pokračuje. Dohoda o ukončení sdružení je koncipována ke stavu k 31.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Fakturace v eurech a použití kursů pro přepočet měnyArchiv

19.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týká se tuzemské fakturace v eurech, která se u nás vyskytuje dosti často, a to ať se jedná o pohledávky, či závazky.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Bytové družstvo a převod bytů do osobního vlastnictvíArchiv

12.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bytové družstvo se rozhodlo, že si družstevníci převedou bytové jednotky do svého osobního vlastnictví. Převod bytu na základě smlouvy o převodu vlastnického práva účtuji do výnosů na účet 641. Do nákladů účtuji vyřazení majetku a poloviční odpis daného bytu.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Vykazování pohledávek a závazků v rozvazeGarance

5.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V hlavní knize společnosti jsou na konci rozvahového dne na jedné straně vykázány daňové pohledávky (nadměrný odpočet DPH - účet 343) a daňové závazky (daňová povinnost na dani z příjmu ze závislé činnosti - účet 342, daňová povinnost z titulu daně z příjmu -…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

21.3.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Prodej bytů - účtování, vazba na obrat DPHArchiv

1.3.2018, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme realitní společnost s. r. o., nakupujeme byty za účelem dalšího prodeje. Byty v katastru nemovitostí jsou převedeny na naši společnost. Účtujeme o bytech jako o zboží, a jelikož jde jen o byty starší 5 let, nevstupují částky z prodeje bytů do obratu pro…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DobropisArchiv

27.2.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o vyjádření k vystavení dobropisů. Firma ABC dlouhodobě neplatila své závazky a z tohoto důvodu byla předána na řešení inkasní firmě a následně k soudnímu vymáhání. V průběhu tohoto procesu přešla na nového majitele, se kterým bylo dohodnuto, že pokud…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníArchiv

16.2.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odmítnutí odpovědnosti za způsobenou škodu ze strany zaměstnanceGarance

16.2.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH a daňová evidenceArchiv

6.2.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce DPH, fyzická osoba (OSVČ), která vede daňovou evidenci a z přiznání k DPH má buď nárok na odpočet DPH, nebo daňovou povinnost, bude tyto platby zahrnovat do příjmů nebo výdajů ze svého podnikání? Nebo mají být tyto příjmy a výdaje zahrnuty do osobní…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Paušální výdaje v daňovém přiznáníArchiv

23.1.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsem fyzická osoba. Uplatňuji v daňovém přiznání výdaje procentem, tedy jako svůj příjem beru součet vydaných faktur, bez ohledu na to, zda jsou v daném roce zaplaceny. Budu k příjmům 2017 přičítat i přijatou zálohu, která přišla na účet v prosinci 2017, ale…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zásoby při zrušení společnostiArchiv

10.1.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě fyzické osoby léta podnikají ve společnosti (dříve sdružení FO), jsou plátci DPH, jedna společnice stále předkládala nulové daňové přiznání k DPH, v roce 2016 přerušila podnikání a odešla na mateřskou a později rodičovskou dovolenou. V srpnu 2017 zrušila…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Daňové rezidentstvíArchiv

21.12.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak a co vše musí udělat holandský daňový nerezident, který se chce od 1. 1. 2018 stát rezidentem České republiky? Bude mít smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti. Bude mít v ČR středisko svých zájmů i celosvětové příjmy. Které všechny úkony musí udělat…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

FúzeArchiv

14.12.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci fúze, kdy jmění zanikající společnosti nebylo oceněno posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., došlo oproti podílu v dceřiné společnosti v zahajovací rozvaze, k rozpuštění tohoto podílu proti základnímu kapitálu, kapitálovým fondům…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Odpis pohledávkyArchiv

13.12.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o. eviduje pohledávku (uhrazenou zálohu na účtu 314) z roku 2010 za konkrétním pachatelem, který na základě uhrazené zálohy měl dodat zboží, zboží nedodal, zálohu nevrátil. Jde o slovenského občana, teprve v roce 2017 Krajská prokuratura…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Opravné položky k pohledávceArchiv

16.11.2017, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma vytvořila k 31. 12. 2016 50% daňovou opravnou položku a 50% účetní opravnou položku k běžné pohledávce splatné k 22. 7. 2014 podle § 8a ZoR. V roce 2017 zrušila 50% účetní opravnou položku a vytvořila 50% zákonnou opravnou položku. K 22. 7. 2017…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Prodej nemovité věci v rámci exekuceArchiv

16.11.2017, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěli bychom Vás požádat o konzultaci k novele zákona o DPH, která s účinností od 1. 7. 2017 zavedla režim přenesení daňové povinnosti při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji. Konkrétně se dotaz týká…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nákup a prodej lékůArchiv

16.11.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká firma, plátce DPH, se sídlem v ČR nakupuje a prodává léky. Probíhají transakce – nákup léků na Slovensku, Slovinsku, v Číně a prodej do 3. země – Ázerbajdžánu. Zboží ve všech případech nejde přes ČR, je dopraveno přímo ze Slovenska, Slovinska, Číny do Baku…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Důsledky chybně provedené úhrady ve zdravotním pojištění ze strany zaměstnavateleArchiv

14.11.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zjednodušený postup pro třístranné obchodyArchiv

6.11.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost A je registrována k DPH v ČR a je také registrována k DPH v Německu. Společnost A nakoupí zboží s dodací podmínkou FOB Wessling Německo od německého dodavatele B, registrovaného k DPH v Německu. Společnost A poskytne dodavateli své DIČ v České…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zdanění pohledávek při ukončení podnikáníArchiv

30.10.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak nejlépe postupovat při ukončení podnikání mého klienta? Klient je OSVČ, plátce DPH a vede daňovou evidenci. Vzhledem k věku uvažuje o ukončení podnikání v tomto kalendářním roce. V jeho evidenci jsou nedobytné pohledávky z roku 2012 ve výši 1 200 000 Kč. V…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Chyby zjišťované zdravotní pojišťovnou při kontrole zaměstnavatele a jejich prevenceArchiv

20.10.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Investiční certifikát - účtováníArchiv

19.10.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. investovala 2 mil. Kč do nákupu investičních certifikátů v březnu 2017. Podkladovým aktivem je vývoj kurzu za 12 měsíců (13. 3. 2018). Investiční certifikáty nejsou úročeny, výnos nebo ztráta budou realizovány pravděpodobně v březnu 2018.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změny v uplatňování zákona o DPH u společnostiArchiv

18.10.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je novela zákona o DPH myšlena vážně a dochází ke skutečnému zrušení úpravy registrace a postupů při správě daně u společnosti (sdružení bez právní subjektivity), musí se podnikatelé dosud fungující jako sdružení 50:50 rozhodnout, jak dál. Společný…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Náklady vzniklé z titulu odpovědnosti za vady na dodaném zbožíGarance

17.10.2017, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrobili jsme vzduchotechnické potrubí, které jsme prodali firmě, se kterou máme sepsánu smlouvu o případné náhradě škody plynoucí z dodání vadných výrobků. Po namontování vzduchotechnického zařízení se ukázalo, že výrobky byly vadné a bylo potřeba zavolat…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...