dnes je 4.12.2023

Input:

Přípravné práce pro účetní závěrku - (předuzávěrkové operace)

10.11.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

9.2.2
Přípravné práce pro účetní závěrku – (předuzávěrkové operace)

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Před vlastním započetím prací na účetní závěrce by mělo vedení účetní jednotky vypracovat vnitřní směrnici (případně jiný vnitřní předpis, např. pokyn ředitele) obsahující časový a personální harmonogram účetní závěrky, který podrobně stanoví, jak budou přípravné práce probíhat včetně odpovědnosti za jednotlivé oblasti. Takový harmonogram je současně přehledem nezbytných činností a účetních operací, které je nutno provést a vede k tomu, že budou všechny práce provedeny včas a nebude nic opomenuto. Harmonogram může mít např. následující formu:

Oblast Termín zahájení prací Termín ukončení prací Odpovědná osoba
       

Přípravné práce k účetní závěrce

Přípravné práce k účetní závěrce zahrnují následující činnosti:

  1. inventarizace majetku a závazků zajišťuje věcnou správnost účetnictví; ověřuje soulad mezi zůstatky majetku a závazků v účetnictví a mezi skutečností,
  2. závěrečné operace u dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (výpočet daňových odpisů, inventarizace, oceňování),
  3. závěrečné operace u zásob mají za úkol zaúčtovat zásoby na cestě, nevyfakturované zásoby, a proúčtování inventarizačních rozdílů,
  4. odpis
Nahrávám...
Nahrávám...